Provinciale rotondes open voor reclame

LET OP: wij hebben momenteel alleen rotondes in Winschoten en in Delfzijl!

Reclameborden plaatsen op een rotonde van de provincie Flevoland kan. In ruil voor onderhoud mogen ondernemers deze opvallende reclame locaties gebruiken voor werving.Via de firma RotondeReclame.nl kunnen ondernemers reclame maken op de rotondes op provinciale wegen. De ‘adopterende’ onderneming mag maximaal vier originele reclameborden met naam en logo op de rotonde plaatsen. Aan de reclame-uitingen worden enkele voorwaarden verbonden, zoals voor de grootte van de borden. Ze mogen maar liefst 50 bij 70 cm groot zijn.

Onderhoudskosten
Rotondes verhuren is nieuw voor de provincie Flevoland. Verschillende gemeenten in Nederland, bv. Delfzijl, Winschoten, Bunschoten-Spakenburg en Zwolle, doen dit al langer. De provincie geeft de 61 rotondes in de provincie enkele keren per jaar een onderhoudsbeurt. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk per jaar per rotonde. Maar in ruil voor de exploitatie van de reclameborden zorgt RotondeReclame.nl nu voor het groenonderhoud op de rotondes. De eerste geïnteresseerde bedrijven hebben zich al gemeld. Er is echter nog ruimte voor nieuwe gegadigden.

Herinrichting beperkt mogelijk
Sponsoring van rotondes levert de provincie een besparing op in de onderhoudskosten. Een aantal rotondes mag ook door de rotondesponsor worden heringericht. Voorstellen hiervoor worden via RotondeReclame aan de provincie voorgelegd ter goedkeuring. Hierbij houdt de provincie rekening met de landschappelijke inpassing van de rotondes en met de verkeersveiligheid.

Bron:http://www.flevoland.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-corporate/weekbericht-141/provinciale-rotondes-open/

“Wij maken al jaren dankbaar gebruik van de mogelijkheden die RotondeReclame ons te bieden heeft.”